Ghi chú trực tuyến

Ưu điểm của ghi chú online?

  • Tạo các ghi chú một cách nhanh chóng.
  • Lưu trữ các ghi chú của bạn mà không cần tạo tài khoản.
  • Có thể thêm các ghi chú một cách dễ dảng và nhanh chóng, ngoài ra còn có thể viết blog, nhật ký, viết luận, ghi chú nội dung môn học, lên kế hoạch, danh sách quản ký,...
  • Có thể lưu các đường link thân thiện.
  • Dễ dàng truy cập mọi lúc mọi nơi.
  • Thiết kế đơn giản giúp bạn dễ dàng thao tác và sử dụng.
  • Dễ dàng lưu trữ thông tin quan trọng, cần ghi nhớ của bạn.